Partnere

VR8 er et projekt mellem 6 partnere, der hver især udgør en vigtig rolle. 

Center for Digital Psykiatri er en unik enhed i Danmark, der arbejder med at anvende teknologi til at udbrede og forbedre psykiatrisk behandling. Center for Digital Psykiatri har den eneste klinik i Danmark, der tilbyder internetbaseret guidet selvhjælp, men centeret bliver også udgjort af et udviklings og implementeringsteam, en forskningsenhed samt en administrativ afdeling. Udover selv at behandle og køre projekter leverer centeret også viden om brug af teknologi i sundhedsvæsenet regionalt og nationalt. Center for Digital Psykiatri hører under Psykiatrien i Region Syddanmark.

iMotions’ vision er at skabe kreative og smarte teknologiske systemer og løsninger, der bidrager til menneskelig trivsel. De arbejder mod deres mål ved at indgå i samarbejder, der fremmer både videnskab og erhvervsliv. Blandt andet i psykiatrisk forskning. iMotions har udviklet platformen af samme navn, der muliggør integrering af adskillige biosensorer som eksempelvis eye tracking, sved og puls (EDA/GSR) og hjernescanninger (EEG). Ved at anvende disse målinger i real time kan iMotions give en større indsigt i mennesker tanker, følelser og handlinger.

CIMT arbejder med innovation og forskning inden for medicinske teknologier. Med en placering mellem SDU og OUH har CIMT et stærkt forskningsmiljø og har stor interesse for løsninger, der kan give nye muligheder for patientgrupper, der har begrænset adgang til behandling. CIMT arbejder blandt andet med kliniske, organisatoriske og økonomiske effekter af nye løsninger.

Klinisk Instituts vision er at bidrage til menneskelig sundhed. Instituttet har ansvaret for forskning på Odense Universitetshospital (OUH), og har mange erfaringer indenfor forskning med både somatiske og psykiatriske patienter.

MMMI er en forskningsenhed på det tekniske fakultet på SDU. MMMI specialisere sig indenfor forskning i udvikling af teknologi og systemer der kan forbedre læring, rehabilitering og sundhed. Instituttet har en ledende position indenfor robotteknologi, men har yderligere erfaringer indenfor både VR og sensorteknologi.

Institut for Psykologi arbejder aktivt for at skabe ny viden inden for psykologien, der kan forbedre mennesker sundhed. Forskningen indgår yderligere som en del af undervisningsmaterialet på psykologistudiet, som instituttet varetager. Institut for Psykologi arbejder for at etablerer tværfaglige samarbejder, der kan bidrage til den overordnede vision. E-mental sundhed er et højt prioriteret felt for instituttet, der inkluderer brug af ny teknologi i behandlingen psykiske lidelser.

Rul til toppen