AP2: Softwareudvikling

Grafisk billede af eksponering i virtual reality med en patient iført måleudstyr og VR headset og en kliniker der aflæser resultater for målingerne
Arbejdspakke 2 består af tre softwareudviklingsprojekter, der tilsammen udgør VR8-løsningen:

1. Udvikling af video-indhold til eksponering i virtual reality 
I dette delprojekt vil der blive udviklet en række 360 graders videoer som anvendes til eksponering i virtual reality, hvori patienter kan blive eksponeret for angstfyldte situationer i kontrollerede omgivelser. Eksponering handler om aktivt at udsætte sig for det man er bange for eller frygter.
En angstfyldt situation kan f.eks. være at lave en præsentation, foran sine kollegaer. I VR8 vil sådan en præsentation foregå i det virtuelle miljø, hvor omgivelserne kan kontrolleres, idet behandleren kan tage forskellige valg for hvordan personerne i omgivelserne skal reagere undervejs i eksponeringen. Det kan f.eks. være at kollegaerne virker imødekommende og glade eller, de virker uinteresserede og afbryder patienten i sin præsentation. Du kan se, hvordan optagelse af sådan en eksponeringsvideo ser ud her.

2. Udvikling og test af angstmodel
Som en del af VR8 løsningen, udvikles en angstmodel ved hjælp af machine learning. Det vil sige, at systemet over tid lærer om den enkelte patients angstniveau ud fra de data, der indsamles via de biometriske målinger (sved, puls og åndedræt). Viden om angstniveauet anvendes til at tilpasse, hvor udfordrende eksponeringen skal være, altså hvordan behandleren skal justere eksponeringen for patienten. Det udstyr vi anvender til de biometriske målinger er udstyr fra iMotions og BIOPAC.

3. Softwareintegration
De to ovenstående delprojekter forenes gennem iMotions’ platform, hvor angstmodellen integreres med VR eksponeringsvideoerne. Integrationen via iMotions’ platform skal muliggøre en visuel præsentation og analyse af patientens biometriske målinger. Derudover er formålet med integrationen også at sikre et workflow, der understøtter kontakten mellem behandler og patient i eksponeringen. Via denne platform får behandlere en nyt redskab i deres behandling, som gerne skulle tilvejebringe en bedre og mere præcis behandling af det som udløser patientens angst.

 

Thomas Lambertsen Binzer

Arbejdspakkeleder af 'Softwareudvikling'

Konsulent ved Center for Digital Psykiatri, Udvikling og Implementeringsenheden.
Civilingeniør.

Asge Frederik Matthiesen

Udvikling af video og copingindholdet for eksponeringsterapien

Civilingeniør og Ph.d.-studerende ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.

Marco Scirea

Udvikling af angstmodel
og integration med
biofeedback

Adjunkt ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.

Rul til toppen