AP4: Implementering

Hvis de kliniske forsøg viser positive resultater, vil erfaringerne fra disse blive brugt til at påbegynde implementeringen af behandlingen fra VR8 hos Center for Digital Psykiatri. 
 
I tillæg til dette vil der blive forslået en omfattende strategi for implementering i ambulant psykiatrisk behandling.
 
Implementeringsplan
Processen vil være delt i tre faser:

 

Fase 1: Forberedelse til implementering 

Denne fase vil fokusere på at overføre evidensen fra AP3 til almen praksis. Det primære mål er at udlede viden fra AP3 omkring behandlingsmanualer, arbejdsrutiner, støtte samt infrastruktur ved brug af gruppe interviews med fagfolk. Semistrukturerede individuelle interviews vil blive fortaget med patienter. Den kombinerede viden vil give indsigt i hvordan VR8 behandlingen kan blive tilpasset de behov, der er ved klinikken i Center for Digital Psykiatri.

 

Fase 2: Implementering hos TPC

Baseret på ItFits-værktøjet udviklet af Horizon 2020 forskningsprojektet ImpleMentAll, vil fase 2 omfatte implementeringen af VR8 behandlingen hos Center for Digital Psykiatri. Ved at komme med metoder, materialer og viden om implementeringsstrategier tilbyder ItFits konkret vejledning i hvordan man tilpasser implementeringsstrategier til lokale forhold, sætter dem i brug og evaluere deres effekt.

 

Fase 3: Strategi og værktøjer til implementering i sundhedssektoren

Fase 3 vil omhandle udviklingen af en strategi af værktøjer til en omfattende implementering i sundhedssektoren. Viden og værktøjer fra fase 1 og 2 kan blive tilpasset lokale behov i sundhedssektorens afdelinger, samt trække på generelle manualer, retningslinjer, politiker, samt incitamenter på en større hospitalsskala.

 

Rul til toppen