AP3: Kliniske forsøg

Arbejdspakke 3 i VR8 udgør de to kliniske forsøg, der sammen undersøger brugbarheden og behandlingseffekten af VR8-løsningen.

3.1. Feasibility studie

Hvad synes patienter og behandlere om VR8-løsningen?

Feasibilitystudiet er et forberedende trin inden VR8-løsningen skal afprøves i et randomiseret kontrolleret studie (RCT). Feasibility handler om anvendeligheden af systemet samt sandsynligheden for at patienter og behandlere vil bruge og have gavn af systemet. For at undersøge behandlingen vil cirka 10 personer med socialfobi, 10 personer uden socialfobi og 5 behandlere fra Psykiatrien i Region Syddanmark blive inviteret til at deltage i afprøvningen af VR8-systemet. Deltagerne vil blive interviewet med fokus på deres brugeroplevelse.

Feasibilitystudiet vil foregå i tæt samarbejde med udviklingsarbejdet i arbejdspakke 2. Herved kan erfaringerne fra afprøvningen af udstyret bidrage til udviklingsprocessen.

Målet med feasibilitystudiet er at sikre det bedst mulige produkt til det efterfølgende RCT studie. På den måde afsluttes udviklingsarbejdet, inden vi igangsætter testen af behandlingseffekten i RCT’en.

3.2. Randomiseret kontrolleret studie

Det randomiserede kontrollerede studie (RCT) har til hensigt at måle behandlingseffekten ved brug af VR8-løsningen, når den er blevet afprøvet og færdigudviklet. Gennem studiet håber vi at kunne påvise en tilsvarende eller bedre behandlingseffekt end ved traditionel eksponeringsterapi. 

Der skal inkluderes 86 patienter i studiet. Patienterne vil tilfældigt blive tildelt et af de to nedenstående behandlingsforløb. Behandlingen vil i begge forløb bestå af 1 ugentligt session af 1 times varighed, med en psykolog i 10 uger og vil være baseret på kognitiv adfærdsterapi. Behandlingen vil foregår ved Center for Digital Psykiatri.

Forløb 1: Kognitiv adfærdsterapi med eksponering i virtual reality:
I dette forløb vil behandlingen bestå af individuel kognitiv adfærdsterapi, hvor der vil blive arbejdet med de tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner, som er med til at vedligeholde angsten. Der vil i sessionerne blive arbejdet med eksponering i VR. Mellem sessionerne aftales der hjemmearbejde bl.a. i form af eksponeringsopgaver (i virkeligheden).

Forløb 2: Kognitiv adfærdsterapi med eksponering i virkeligheden:
I dette forløb tilbydes den sædvanlige behandling for socialfobi i form af individuel kognitiv adfærdsterapi. I terapien vil der bl.a. blive arbejdet med de tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner, som er med til vat vedligeholde angsten. Der vil i sessionerne blive arbejde med eksponering i virkeligheden. Mellem sessioner aftales der hjemmearbejde bl.a. i form af eksponeringsopgaver. 

Billede af arbejdspakkelederen af de kliniske forsøg: Tonny Elmose Andersen

Tonny Elmose Andersen

Arbejdspakkeleder af 'Kliniske forsøg'

Lektor ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.
Psykolog og ph.d.

Billede af Mathias Torp Ernst som er forsker i feasibility studiet

Mathias Torp Ernst

Forsker i 'Feasibilitystudie'

Psykolog ved Center for Digital Psykiatri,  Forskningsenheden. 
Psykolog og ph.d studerende

Billede af Per Trads Ørskov som er forsker i det randomiserede kontrollerede studie

Per Trads Ørskov

Forsker i 'Randomiseret kontrolleret studie'

Postdoc ved Center for Digital Psykiatri, Forskningsenheden. Psykolog og ph.d.

Rul til toppen