Om VR8


Behandling med Virtual Reality til eksponering har hidtil vist at være lige så effektivt som traditionel eksponeringsterapi. VR8 projektet bygger oven på eksisterende viden og best practice for behandling af angstpatienter. Målet for projektet er at udvikle en behandlingsmetode, der kan være bindeled mellem at tale om eller forestille sig situationen man er bange for og reelt udsætte sig for situationen. At udsætte sig for det, der kan være angstprovokerende kaldes eksponering.  Der mangler imidlertid forskning på, hvordan man kan udnytte potentialet for Virtual Reality til at skabe en bedre og mere individualiseret behandling. 

VR8 forsøger at koble et automatiseret bio-feedback system sammen med behandlingen med Virtual Reality. Det vil sige, at under selve behandlingen vil patientens puls, sved og respiration blive registreret med henblik på at vurdere patientens aktuelle angstniveau. Angstniveauet kan hertil bruges til at tilpasse eksponeringsøvelsen så eksponeringen ikke bliver for let, men samtidig heller ikke overskrider patientens grænser. Patienterne skal på sigt kunne arbejde selvstændigt med eksponeringen, idet den automatiserede bio-feedback vil bremse eksponeringen i tilfælde af, at patienten kunne få et angstanfald. 

Målet med behandlingsmetoden er derfor også, at give en lettere og billigere adgang til behandling for patienter.
Se den korte informationsvideo om projektet herunder.


VR8 projektet består af 5 arbejdspakker. Arbejdspakkerne udgør forskellige trin i arbejdet med brug af virtual reality (VR) mod socialfobi. De forskellige arbejdspakker vil bidrage til udvikling, afprøvning, evaluering og til sidst implementering af VR behandlingen. Læs om arbejdspakke 1 herunder, eller tryk på de andre arbejdspakker for at læse mere om dem. 

Projektet er forankret i Center for Digital Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark, men hver arbejdspakke trækker på eksperter inden for det givne område. Herigennem er SDU repræsenteret med både Maersk McKinney Møller Instituttet (MMMI), Klinisk Institut, Institut for Psykologi, og CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi. Projektet foregår yderligere i samarbejde med iMotions.

Arbejdspakke 1: 'Ledelse og formidling'

Den overordnede ledelse af VR8, der løber på tværs af alle arbejdspakker.

Udviklingen af virtual reality-baseret eksponeringsvideoer, der kan kobles sammen med et automatiseret biofeedback system.

Den kliniske afprøvning af VR8.

Forberedelse til implementering i psykiatrien hvis de kliniske studier viser effekt.

Cost-effectiveness analyser af VR8-behandlingen.

Denne nye teknologi skaber et afgørende bindeled imellem at ”tale om problemet” og at ”handle i det virkelige liv”. Dette bindeled er efterspurgt af både patienter og behandlere, når den typiske psykologbehandling ikke er tilstrækkeligt.
Billede af forskningsleder Mia Beck Lichtenstein
Mia Beck Lichtenstein
Forskningsleder ved Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark
VR8 logo
Rul til toppen